Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13df -- Valmansföreningarnas namn och antal röster samt antalet kandidater och fullmäktigeplatser i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Röstetal totalt:
antal
Antalet kandidater:
antal
Antal invalda:
antal
2025-03-16
2022-01-26
Statistikcentralen, Välfärdsområdesval
001_13df_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mellersta Nylands välfärdområde / Totalt , Mellersta Nylands välfärdområde / Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellerna har korrigerats 16.3.2022 i fråga om Birkalands resultat, på grund av fel i källmaterialet.
Dokumentation för statistiken

Valmansföreningarna

Valmansföreningarna. För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012 förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.