Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13fc -- Antalet röster till kandidater som bor i samma kommun och rösternas andel kommunvis i välfärdsområdesvalet, 2022

Välj variabler

Ja
2022-03-16
Röstberättigade:
antal
Röstande:
antal
Röstetal totalt:
antal
Valdeltagande:
procent
Antalet kandidater:
antal
Röster till kandidater bosatta i kommunen:
antal
Andelen kandidater bosatta i kommunen av de godkända rösterna:
procent
Antal invalda:
antal
2025-03-16
2022-02-02
Statistikcentralen, Välfärdsområdesval
001_13fc_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade , Röstande , Röstetal totalt ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Östra Nylands välfärdsområde , 018 Askola ,

Valda 0 Totalt 314

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellerna har korrigerats 16.3.2022 i fråga om Birkalands resultat, på grund av fel i källmaterialet.
Dokumentation för statistiken

Välfärdsområde och kandidater hemkommun

Uppgift som meddelat i material