Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13n5 -- Registrerade nya företag efter juridisk form, 2019Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-02-13
Registrerade nya företag:
Antal
Kvartalsförändring från året innan, %:
Procent
2024-02-13
Statistikcentralen, nya och nedlagda företag
001_13n5_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019Q1 , 2019Q2 , 2019Q3 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fysisk person , Öppet bolag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas
. uppgift saknas