Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ge -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Den offentliga sektorns arbetsställen (st.):
Antal
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe:
henkilötyövuosina
2024-12-19
2018-10-31
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_11ge_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Statligt ämbetsverk , Kommun ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe