Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11gh -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Den offentliga sektorns arbetsställen (st.):
Antal
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe:
henkilötyövuosina
2024-12-19
2018-10-31
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_11gh_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , B Utvinning av mineral (05-09) ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift

Näringsgren (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

Uppgifter

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe