Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ww -- Företagens arbetsställen efter näringsgren och landskap, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Företagens arbetsställen (st.):
Antal
Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro):
Tusen euro
Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro):
Tusen euro
Företagens arbetsställen (%):
Procent
Årsförändring av anställda vid företagens arbetsställen (%):
Procent
Årsförändring av omsättning för företagens arbetsställen (%):
Procent
Årsförändring av Omsättning/person för företagens arbetsställen (%):
Procent
2023-12-19
2023-03-01
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_13ww_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Företagens arbetsställen (st.) , Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken) , Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 104

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Landskap

Landskap.

Näringsgren (TOL 2008)

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

Uppgifter

Företagens arbetsställen (st.)

Företagens arbetsställen, antal totalt

Anställda vid företagens arbetsställen (årsverken)

Antalet anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

Omsättning för företagens arbetsställen (1 000 euro)

Försäljningsintäkterna från den egentliga verksamheten med avdrag för beviljade rabatter samt moms och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen.

Omsättning/person för företagens arbetsställen (1 000 euro)

Omsättning/person för företagens arbetsställen

Företagens arbetsställen (%)

Årsförändring av företagens arbetsställen, antal