Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13x1 -- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-19
Detaljhandelns arbetsställen (st.):
Antal
Anställda vid detaljhandelns arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Omsättning för detaljhandelns arbetsställen (1 000 euro):
Tusen euro
Omsättning för detaljhandelns arbetsställen/person (1 000 euro):
Tusen euro
2024-12-19
2023-12-19
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_13x1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 313

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll