Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115a -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter boenderymlighet, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-25
Antal bostadshushåll:
Antal
Antal personer i bostadshushållet:
Antal
Trångbodda bostadshushåll:
Antal
Trångbodda personer:
Antal
2024-04-25
2020-05-20
Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden
001_115a_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal bostadshushåll , Antal personer i bostadshushållet , Golvyta/bostadshushåll, m2 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 329

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2023. Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner.
Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009 Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region.

Uppgifter

Antal bostadshushåll med barn

Ninst en person under 18 år i bostadshushåll

Trångbodda bostadshushåll med barn

Ahtaasti asuttu lapsiasuntokunta, jossa vähintään yksi alaikäinen lapsi

Trångbodda personer

Trångbodda:Fler än en person per rum, då köket inte räknas som ett separat rum.

Trångbodda barn under 18 år

Ahtaasti asuvien alaikäisten määrä asuntokunnassa