Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115y -- Bostadshushåll och boendebefolkning efter bostadens upplåtelseform, hustyp och bostadens rumsantal, 2005-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-12
Bostadshushåll:
Antal
Antal personer i bostadshushållet:
Antal
2024-09-12
2020-10-14
Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden
001_115y_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Alla ägarbostäder , Alla hyresbostäder ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2023. I materialet för år 2020 preciserades statistikföringen av upplåtelseform särskilt när det gäller bostäder som ägs av hyreshusbolag. I 2014 preciserades statistikföringen av upplåtelseform för hyresbostäder särskilt när det gäller bostäder som är obekanta. Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits. Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början av 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region. Fr.o.m. statistikåret 2005 baserar sig hustypen på byggnadsklassificeringen 2018.

Område

Område

Hustyp

Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.