Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

116d -- Bostadshushåll efter storlek och bostadens hustyp, den äldsta personens ålder och kön, 2005-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-25
Antal bostadshushåll:
Antal
2024-04-25
2020-05-20
Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden
001_116d_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla åldersklasser , - 29 , 30 - 59 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2023. Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985>2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009 Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region.
Från år 2005 baserar sig hustypen på byggnadsklassificeringen 2018.

Hustyp

Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.