Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

116f -- Bostäder efter hustyp, användningssyfte och byggnadsår, 2022

Välj variabler

Ja
2023-04-25
Antal bostäder:
Antal
2024-04-25
2020-05-20
Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden
001_116f_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används områdesindelningen från 1.1.2023.
Från år 2005 baserar sig hustypen på byggnadsklassificeringen 2018.

Hustyp

Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.