Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ui -- Bostadshushåll efter storlek, den äldsta personens ålder och bostadens hustyp, 2022Q4-2023Q4*

Välj variabler

Ja
2024-02-28
Bostadshushåll:
Antal
2024-05-29
2023-06-16
Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden
001_13ui_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla åldersklasser , - 29 , 30 - 59 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Den regiongruppering som fogats till databastabellen har korrigerats 29.2.2024. I och med korrigeringen flyttades kommuner från fel grupp till rätt grupp enligt följande:
Kuhmois (291) från området FI198 Mellersta Finland till området FI19B Birkaland.
Storkyro (152) från området FI19A Österbotten till området FI199 Södra Österbotten.
Itis (142) från området FI1C7 Kymmenedalen till området FI1C6 Päijänne-Tavastland.
Heinävesi (90) från området FI1DA Södra Savolax till området FI1DC Norra Karelen.
Jorois (171) från området FI1DA Södra Savolax till området FI1DB Norra Savolax.
Dokumentation för statistiken . = Uppgift kan inte förekommas. I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2024 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner. Den partiella sammanslagningen av Sibbo 2009 Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region. Från år 2005 baserar sig hustypen på byggnadsklassificeringen 2018.

Kvartal

* preliminär uppgift

Hustyp

Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift

2023Q4*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Förändring av antalet bostadshushåll

Kvartalsförändring av antalet bostadshushåll