Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12de -- Kvadratsmeterpriser för nya aktiebostäder efter ägarform för tomten, efter år, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-01-31
Antal:
antal
Kvadratmeterspris (eur/m2):
eur / m2
2024-01-31
2019-11-28
Statistikcentralen, aktiebostadspriser
001_12de_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Ägarform för tomten

Är bostaden belägen på en egen tomt eller på en hyrestomt.

Uppgifter

Antal

Kauppojen lukumäärä kuvaa tehtyjen uusien osakeasuntojen kauppojen määrää alueella.
Aineisto kattaa n. 70 prosenttia kotitalouksien ostamista uudiskohteista ja kattavuudessa on alueellista vaihtelua
Lukumäärässä ovat mukana sekä vapaarahoitteiset että hitas-kohteet. Lukumäärätiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset, sillä aineistoon tietoja raportoivien rakennusliikkeiden joukko voi vaihdella etenkin pienempien rakennusyritysten osalta.

Kvadratmeterspris (eur/m2)

I prisstatistik över bostäder används kvadratmeterpris utan skatt, dvs. skulddelen ingår i priset. Prisbegreppet som publiceras är kvadratmeterpris (eur/m2).
Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.