Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13mp -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter kvartal, 2020Q1-2023Q3*

Välj variabler

Ja
2023-10-27
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
Eur / m2
Index (2020=100):
Indextal
Kvartalsförändring (index 2020=100):
%
Årsförändring (index 2020=100):
%
Realprisindex (2020=100):
Indextal
Kvartalsförändring (realprisindex 2020=100):
%
Årsförändring (realprisindex 2020=100):
%
Antal, överlåtelseskattedeklarationer:
Antal
2024-01-26
2022-05-03
Statistikcentralen, aktiebostadspriser
001_13mp_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kvadratmeterspris (EUR/m2) , Index (2020=100) , Kvartalsförändring (index 2020=100) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020Q1 , 2020Q2 , 2020Q3 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Hela landet utan Huvudstadsregionen ,

Valda 0 Totalt 87

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
Regional indelning: https://stat.fi/sv/luokitukset/alue/alue_43_20220407/ Prisinformation för enrumslägenheter, tvårumslägenheter och trerumslägenheter publiceras endast för flervåningshus. Välj kategorin Totalt i antal rum, om du vill se priser på radhus eller alla hustyper.

Kvartal

* preliminär uppgift

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.

Index (2020=100)

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Kvartalsförändring (index 2020=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring (index 2020=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Realprisindex (2020=100)

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Kvartalsförändring (realprisindex 2020=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring (realprisindex 2020=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Antal, överlåtelseskattedeklarationer

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.