Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ms -- Prisindexet för gamla aktiebostäder (2020=100) och antalet affärer, efter månad, 2020M01-2023M10*

Välj variabler

Ja
2023-11-29
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
Eur / m2
Index (2020=100):
Indextal
Månadsförändring (index 2020=100):
%
Årsförändring (index 2020=100):
%
Realprisindex (2020=100):
Indextal
Månadsförändring (realprisindex 2020=100):
%
Årsförändring (realprisindex 2020=100):
%
Köpen via fastighetsmäklare:
Antal
Tid till försäljning:
päivää
Antal, överlåtelseskattedeklarationer:
Antal
2023-12-28
2022-05-03
Statistikcentralen, aktiebostadspriser
001_13ms_2023m10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kvadratmeterspris (EUR/m2) , Index (2020=100) , Månadsförändring (index 2020=100) ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020M01 , 2020M02 , 2020M03 ,

Valda 1 Totalt 46

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Hela landet utan Huvudstadsregionen ,

Valda 0 Totalt 16

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Regional indelning: https://stat.fi/sv/luokitukset/alue/alue_43_20220407/

Månad

* preliminär uppgift

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Kvadratmeterspris (EUR/m2)

Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen.

Index (2020=100)

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Månadsförändring (index 2020=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring (index 2020=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Realprisindex (2020=100)

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Månadsförändring (realprisindex 2020=100)

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Årsförändring (realprisindex 2020=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).

Köpen via fastighetsmäklare

Köpen via fastighetsmäklare är slutliga antal som inte revideras under följande publiceringar. Antalet kan används för att beskriva köpaktiviteten.

Tid till försäljning

Genomsnittlig tid till försäljning av bostaden, dagar

Antal, överlåtelseskattedeklarationer

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.