Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13np -- Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100, 2022M01-2023M09*

Välj variabler

Ja
2023-11-29
Senaste publikation, månadsförändring, %:
Procent
Första publikation, månadsförändring, %:
Procent
Revidering, månadsförändring, procentenhet:
Procentenhet
Senaste publikation, årsförändring, %:
Procent
Första publikation, årsförändring, %:
Procent
Revidering, årsförändring, procentenhet:
Procentenhet
Senaste publikation, antal köp:
Antal
Första publikation, antal köp:
Antal
Revidering, antal köp:
Antal
2023-12-28
2022-05-27
Statistikcentralen, aktiebostadspriser
001_13np_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Senaste publikation, månadsförändring, % , Första publikation, månadsförändring, % , Revidering, månadsförändring, procentenhet ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2022M01 , 2022M02 , 2022M03 ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Senaste publikation, månadsförändring, %

Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast.

Första publikation, månadsförändring, %

Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången.

Revidering, månadsförändring, procentenhet

En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella förändringar i den senaste och den första publikationen.

Senaste publikation, årsförändring, %

Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast.

Första publikation, årsförändring, %

Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången.

Revidering, årsförändring, procentenhet

En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella förändringar i den senaste och den första publikationen.

Senaste publikation, antal köp

Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.

Första publikation, antal köp

Antalet beskriver den första publikationen av överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten.
I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.

Revidering, antal köp

En revidering beskriver skillnaden mellan antal köp i den senaste och den första publikationen.