Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12d4 -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Undre kvartil:
Euro
Median:
Euro
Övre kvartil:
Euro
Antal:
Antal
2024-04-18
2019-11-19
Statistikcentralen, bostadshyror
001_12d4_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2018Q1 , 2018Q2 , 2018Q3 ,

Valda 1 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Helsingfors , Helsingfors 1 , Helsingfors 2 ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Regional indelning: https://stat.fi/sv/luokitukset/alue/alue_44_20190806/

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Uppgifter

Undre kvartil

25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.

Median

Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man beräknar ett medeltal.

Övre kvartil

75 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.

Antal

Antal observationer i räkningen av distributioner.