Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13eb -- Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder efter postnummerområde, 2015Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Antal:
Antal
Kvadratmeterspris (eur/m2):
eur / m2
2024-04-18
2021-12-20
Statistikcentralen, bostadshyror
001_13eb_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 36

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) , 00130 Gardesstaden (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 578

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna täcks om det finns under 20 observationer, eller om andel av hyreshusbolag är högt på postnummerområdet.

Postnummer

Postnummerområde

Antal rum

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Uppgifter

Antal

Antal observationer för hyror efter postnummerområde.

Kvadratmeterspris (eur/m2)

Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (eur/m²). När det gäller kvadratmeterhyror har man inte beaktat kvalitetsskillnaderna mellan olika hyresbostäder och därför lämpar de sig inte för granskning av hyresförändringar.