Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13dz -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2023Q4*

Välj variabler

Ja
2024-01-26
Förtjänstnivåindex 2005=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex 2010=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex 2015=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2005=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2010=100:
Indextal
Index för ordinarie förtjänst 2015=100:
Indextal
Förtjänstnivåindex, årsförändringsprocent:
Procent
Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent:
Procent
2024-05-31
2021-12-20
Statistikcentralen, förtjänstnivåindex
001_13dz_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förtjänstnivåindex 2005=100 , Förtjänstnivåindex 2010=100 , Förtjänstnivåindex 2015=100 ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005Q1 , 2005Q2 , 2005Q3 ,

Valda 1 Totalt 76

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A Jordbruk och skuksbruk , C Tillverkning , 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning ,

Valda 0 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken * Preliminär uppgift

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift

2023Q4*

* preliminär uppgift