Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11n1 -- Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge, 2013Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-02-19
Lediga arbetsplatser:
Antal
2024-05-20
2019-02-19
Statistikcentralen, undersökning om lediga arbetsplatser
001_11n1_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000