Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12h4 -- Andel och antal företag som anordnat utbildning, andel deltagare i kurser eller annan utbildning samt erhållna kurstimmar efter näringsgren och huvudnäringsgren, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Alla företag (antal):
Antal
Alla företag, personal (antal):
Antal
Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%):
Procent
Företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (antal):
Antal
Andel företag som anordnat kursutbildning (%):
Procent
Företag som anordnat kursutbildning (antal):
Antal
Andel företag som anordnat annan utbildning (%):
Procent
Företag som anordnat annan utbildning (antal):
Antal
Totalt antal deltagare i kursutbildning (antal):
Antal
Andel män som deltog i kursutbildning (%):
Procent
Andel kvinnor som deltog i kursutbildning (%):
Procent
Andel deltagare i kursutbildning, alla (%):
Procent
Antal utbildningstimmar per anställd man, timmar:
tuntia
Antal utbildningstimmar per anställd kvinna, timmar:
tuntia
Antal utbildningstimmar per anställd, timmar:
tuntia
Studier på annat sätt än i kursform: handledda studier i samband med arbetsuppgifter, deltagarnas andel (%):
Procent
Studier på annat sätt än i kursform: kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök, andel deltagare (%):
Procent
Studier på annat sätt än i kursform: deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar, andel deltagare (%):
Procent
Studier på annat sätt än i kursform: inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar, andel deltagare (%):
Procent
Studier på annat sätt än i kursform: självstudier, andel deltagare (%):
Procent
2027-10-27
2022-10-27
Statistikcentralen, cvts
001_12h4_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla företag (antal) , Alla företag, personal (antal) , Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%) ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Huvudindustrin för tillverkning 01-11 , 01 Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 23

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 29.6.2023. Felaktiga beskrivningar av följande variabler har korrigerats i tabellen:
- Gammal: Antal utbildningstimmar per anställd i kursutbildning, alla, korrigerat: Antal utbildningstimmar per anställd, timmar
- Gammal: Antal utbildningstimmar per anställd i kursutbildning, män, korrigerat: Antal utbildningstimmar per anställd man, timmar
- Gammal: Antal utbildningstimmar per anställd i kursutbildning, kvinnor, korrigerad: Antal utbildningstimmar per anställd kvinna, timmar
Dokumentation för statistiken 1) Studier på annat sätt än i kursform
- sker helt eller delvis under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren
- är planerad på förhand
- handledda studier i samband med arbetsuppgifter
- kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök
- deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar
- inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar
- självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Näringsgren

Yrityksen toimiala.

Uppgifter

Alla företag (antal)

Alla företag inom den privata sektorn med minst tio anställda, exklusive jordbruk, skogsbruk, utbildning, social- och hälsovård och offentlig förvaltning.

Alla företag, personal (antal)

Antal anställda i företag.

Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%)

Andel företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (%).

Företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning (antal)

Antal företag som anordnat kurser och / eller annan utbildning.

Andel företag som anordnat kursutbildning (%)

Andel företag som anordnat kursutbildning (%).

Företag som anordnat kursutbildning (antal)

Antal företag som anordnat kursutbildning.

Andel företag som anordnat annan utbildning (%)

Andel företag som anordnat utbildning utan kurser (%).

Företag som anordnat annan utbildning (antal)

Andel företag som anordnat utbildning utan kurser.

Totalt antal deltagare i kursutbildning (antal)

Totalt antal deltagare i kursutbildning (antal).

Andel män som deltog i kursutbildning (%)

Andel män som deltog i kursutbildning (%).

Andel kvinnor som deltog i kursutbildning (%)

Andel kvinnor som deltog i kursutbildning (%)

Andel deltagare i kursutbildning, alla (%)

Andel deltagare i kursutbildning, alla (%)

Antal utbildningstimmar per anställd man, timmar

Antal utbildningsstimmar beräknad enligt alla anställda män vid företaget, timmar.

Antal utbildningstimmar per anställd kvinna, timmar

Antal utbildningstimmar beräknad enligt alla anställda kvinnor vid företaget, timmar.

Antal utbildningstimmar per anställd, timmar

Antal utbildningstimmar beräknat enligt alla anställda vid företaget, timmar.

Studier på annat sätt än i kursform: handledda studier i samband med arbetsuppgifter, deltagarnas andel (%)

Studier på annat sätt än i kursform: handledda studier i samband med arbetsuppgifter, deltagarnas andel (%).

Studier på annat sätt än i kursform: kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök, andel deltagare (%)

Studier på annat sätt än i kursform: kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök, andel deltagare (%).

Studier på annat sätt än i kursform: deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar, andel deltagare (%)

Studier på annat sätt än i kursform: deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar, andel deltagare (%).

Studier på annat sätt än i kursform: inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar, andel deltagare (%)

Studier på annat sätt än i kursform: inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar, andel deltagare (%).

Studier på annat sätt än i kursform: självstudier, andel deltagare (%)

Studier på annat sätt än i kursform: självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö. andel deltagande (%).