Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12d7 -- Jordbrukets inkomster, utgifter och produktion, årsvis, 2010-2023

Välj variabler

Ja
2023-12-08
Till producentpris, i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Produktsubventioner, i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till baspris, i löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till producentpris, i föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Produktsubventioner, i föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till baspris, i föregående års priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till producentpris, till års 2010 priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Produktsubventioner, till års 2010 priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till baspris, till års 2010 priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Till baspris, volymförändringar, %:
%
Till baspris, värdeförändringar, %:
%
Till baspris, prisförändringar, %:
%
2024-04-04
2019-11-25
Statistikcentralen, ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (eaa)
001_12d7_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Till producentpris, i löpande priser, miljoner euro , Produktsubventioner, i löpande priser, miljoner euro , Till baspris, i löpande priser, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Spannemål (inklusive utsäde) , 01.1 Vete och spelt , 01.2 Råg och blandsäd av vete och råg ,

Valda 0 Totalt 75

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000