Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12da -- Jordbrukets arbetsinsats, årsvis, 2010-2023

Välj variabler

Ja
2023-12-08
Arbetsinsats i jordbruket (1 000 årsverken):
tuhatta henkilötyövuotta
2024-04-04
2019-11-25
Statistikcentralen, ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (eaa)
001_12da_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000