Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gd -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp, 1996M01-2023M06

Välj variabler

Nej
2023-10-17
Priset på fjärrvärme (eur/MWh):
euroa/megawattitunti
Priset på fjärrvärme, årsförändring (%):
Procent
2023-12-12
2020-12-10
Statistikcentralen, energipriser
001_12gd_2023m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valda 1 Totalt 330

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7) , Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7) , Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7) ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 17.10.2023: fjärrvärmepriserna korrigerats för de första 6 månaderna 2023
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Priset på fjärrvärme uppdateras två gånger per år i januari och juli.