Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ge -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms), 1988M01-2024M02

Välj variabler

Nej
2024-03-12
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2024-06-11
2020-12-10
Statistikcentralen, energipriser
001_12ge_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1988M01 , 1988M02 , 1988M03 ,

Valda 1 Totalt 434

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000