Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12hf -- Priset på naturgas för distributionskunder (exkl. skatter), 2021M01-2023M06

Välj variabler

Nej
2023-09-12
Pris (eur/MWh):
euroa/megawattitunti
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2023-12-12
2021-06-10
Statistikcentralen, energipriser
001_12hf_2023m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021M01 , 2021M02 , 2021M03 ,

Valda 1 Totalt 30

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Priserna anges enligt det högre värmevärdet.