Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13nl -- Priset på köpt uppvärmingsenergi i boende, de viktigaste energikällorna, 2011M01-2023M06

Välj variabler

Nej
2023-10-17
Energipris (euro/MWh):
euro/MWh
2023-12-12
2022-06-09
Statistikcentralen, energipriser
001_13nl_2023m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011M01 , 2011M02 , 2011M03 ,

Valda 1 Totalt 150

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 17.10.2023: fjärrvärmepriserna korrigerats för de första 6 månaderna 2023
Dokumentation för statistiken ..... uppgift inte efterfrågad Priset på fjärrvärme uppdateras två gånger per år i januari och juli.