Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13rb -- Pris på elektricitet enligt konsumenttyp, 2008M01-2023M07

Välj variabler

Ja
2023-09-12
Pris (c/kWh):
senttiä/kilowattitunti
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2023-12-12
2022-09-08
Statistikcentralen, energipriser
001_13rb_2023m07
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valda 1 Totalt 187

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushållens kund, årskonsumtion < 1 000 kW , Hushållens kund, årskonsumtion 1 000 kWh - 2 499 kWh , Hushållens kund, årskonsumtion 2 500 kWh - 4 999 kWh ,

Valda 0 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Klassificering av slutkonsumenter baserar sig på klassificeringen i Europeiska unionens elprisundersökning. Priserna är bildade med energipriser insamlade från elsäljare och överföringspriser från Energimyndigheten.
Skatter för företags- och samfundskunder inkluderar inte moms.