Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

142i -- Pris på elektricitet till hushållens kunder enligt konsumenttyp (inkl. moms 24/10 %), 2022M01-2023M05

Välj variabler

Nej
2023-06-30
Pris (c/kWh):
senttiä/kilowattitunti
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2023-06-30
2023-06-30
Statistikcentralen, energipriser
230_142i_2023m05
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2022M01 , 2022M02 , 2022M03 ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma