Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13j9 -- Energiimport och -export, värde, 2015Q1-2023Q3*

Välj variabler

Ja
2024-01-26
Värde (miljoner euro):
Miljoner euro
Värde, årsförändring (%):
Procent
Kumulativ värde fr.o.m. början av året (miljoner euro):
Miljoner euro
Kumulativ värde fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
Procent
2024-05-08
2022-05-06
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_13j9_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 35

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Stenkol , Brunkol ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: ALLA LÄNDER TOTALT , Afghanistan , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 153

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Källör: Tullens utrikeshandelsstatistik KN-nomenklaturen
Stenkol: 27011100, 27011290, 27011900
Brunkol: 27021000, 27022000
Koks: 27040010, 27040030, 27040090
Kokskol: 27011210
Naturgas: 27112100
Flytande naturgas: 27111100
Råolja: 27090010, 27090090
Motorbensin: 27101241, 27101245, 27101249, 27101250
Flygfotogen: 27101921
Mellandestillat: 27101931, 27101935, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27102011, 27102016, 27102019
Tung brännolja: 27101951, 27101955, 27101962, 27101966, 27101967, 27102032, 27102038
Flytgaser: 27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397
Övriga oljeprodukter: 27101211, 27101215, 27101290, 27101221, 27101225, 27101231, 27101270, 27101910, 27101911, 27101915, 27101925, 27101929, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27102090, 27132000, 27149000, 27122010, 27122090, 27131100, 27131200, 27111400, 27111900, 27121010, 27121090, 27129011, 27129019, 27129031, 27129033, 27129039, 27129091, 27129099, 27139010, 27139090, 27141000, 27150000, 29023000, 29011000, 29012400, 29012900
Metanol: 29051100
MTBE: 29091910, 29091990
Torv: 27030000
Kärnbränsle: 84013000
Elektricitet: 27160000
Uppgifterna om värde och volym av kärnbränsle baserar sig på olika källor, vilket gör att uppgifterna om importerade partier kan registreras på olika kvartal. De statistikförda uppgifterna om värde och volym motsvarar därför nödvändigtvis inte varandra för alla kvartal.

Kvartal

* preliminär uppgift

Kvartal

2023Q1*

* preliminär uppgift

2023Q2*

* preliminär uppgift

2023Q3*

* preliminär uppgift