Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11wx -- Energiräkenskaper, 2011-2021

Välj variabler

Ja
2023-09-29
Använding (TJ):
Terajoule
Förädlingananvänding (TJ):
Terajoule
Tillgång (TJ):
Terajoule
Slutanvänding (TJ):
Terajoule
2024-10-04
2019-10-08
Statistikcentralen, energiräkenskaper
001_11wx_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela ekonomin och hushåller totalt , A-X Hela ekonomin (00-99) , Hushåller ,

Valda 0 Totalt 96

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Tillförsel av naturlig energi , Fossila och torv, tillförsel av naturlig energi , Nukleär, tillförsel av naturlig energi ,

Valda 0 Totalt 40

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Näringsgren, hushåller och andra artiklar

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Energi produkt

Energi produkt

Uppgifter

Använding (TJ)

Förädlingananvänding + Slutanvänding

Förädlingananvänding (TJ)

Förädlingananvänding

Tillgång (TJ)

Tillgång

Slutanvänding (TJ)

Slutanvänding