Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11z9 -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-31
Antalet personer:
Antal
Andelen personer (%):
%
Antalet personer i urvalet:
Antal
2023-03-31
2019-05-03
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_11z9_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
Intervjufrågan: Hur stor del av tiden (under de senaste 4 veckorna) har du känt dig ensam?
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.