Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ze -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och självupplevd hälsa, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Medeltal för nöjd med livet:
0-10
2023-03-24
2019-05-07
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_11ze_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Informationen samlades inte år 2014.
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.