Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

132d -- Hushållens sparförmåga och möjlighet att klara av oväntade utgifter efter livsfas, 2004-2023

Välj variabler

Ja
2024-03-28
Hushåll i populationen:
Antal
Hushåll som kan spara pengar, %:
%
Hushåll som inte kan spara pengar, %:
%
Hushåll som skulle klara av oväntade utgifter, %:
%
Hushåll som inte skulle klara av oväntade utgifter, %:
%
2024-03-28
2021-02-04
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_132d_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000