Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13iu -- Förekomsten av vissa dimensioner av materiell fattigdom enligt personens ålder, 2005-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-28
Betalningssvårigheter:
Antal
Betalningssvårigheter, %:
prosenttia
Brist på mat:
Antal
Brist på mat, %:
prosenttia
Inte råd med en veckas semester under året:
Antal
Inte råd med en veckas semester under året, %:
prosenttia
Skulle inte klara av oväntad utgift:
Antal
Skulle inte klara av oväntad utgift, %:
prosenttia
2024-03-28
2022-02-25
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_13iu_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Betalningssvårigheter , Betalningssvårigheter, % , Brist på mat ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 17 , 18 - 29 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).

Uppgifterna i tabellen gäller vissa delfaktorer av indikatorn för materiell fattigdom som är vanligast i Finland.

Uppgifter

Betalningssvårigheter

Personens hushåll har minst en gång under året haft svårigheter att betala hyra, bostadens bruksavgifter, amortera bostadslånet, göra avbetalningar eller betala andra skulder i tid.

Betalningssvårigheter, %

Personens hushåll har minst en gång under året haft svårigheter att betala hyra, bostadens bruksavgifter, amortera bostadslånet, göra avbetalningar eller betala andra skulder i tid.

Brist på mat

Hushållet har inte råd med proteinbaserad måltid åtminstone varannan dag (fisk, höna, kött eller likvärdigt vegetariskt alternativ).

Brist på mat, %

Hushållet har inte råd med proteinbaserad måltid åtminstone varannan dag (fisk, höna, kött eller likvärdigt vegetariskt alternativ).

Inte råd med en veckas semester under året

Personens hushåll har inte råd att fira en veckas semester utanför hemmet under året. Det gäller vilket besök som helst utanför hemmet, t.ex. stugsemester eller besök hos släktingar.

Inte råd med en veckas semester under året, %

Personens hushåll har inte råd att fira en veckas semester utanför hemmet under året. Det gäller vilket besök som helst utanför hemmet, t.ex. stugsemester eller besök hos släktingar.

Skulle inte klara av oväntad utgift

Hushållet skulle inte klara av en oväntad utgift. Gränsvärdet har fastställts enligt den månatliga låginkomstgränsen för enpersonshushåll.

Skulle inte klara av oväntad utgift, %

Hushållet skulle inte klara av en oväntad utgift. Gränsvärdet har fastställts enligt den månatliga låginkomstgränsen för enpersonshushåll.