Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ma -- Materiell fattigdom bland 1-15 åriga barn efter typ av hushåll, 2009-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-12
Andel barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension):
procent
Antal barn som upplever materiell fattigdom (i minst en dimension):
antal
Andel barn som inte upplever materiell fattigdom:
procent
Antal barn som inte upplever materiell fattigdom:
antal
Barn totalt:
antal
2022-05-12
2022-05-06
Statistikcentralen, Statistik över levnadsförhållanden
093_13ma_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Materiell fattigdom bland barn betyder att hushållet inte har råd med något av de följande grundläggande behoven: nya kläder, minst två par skor, att äta frukt eller grönsaker varje dag, att äta kött, fisk, kyckling eller motsvarande måltid med vegetabiliskt protein varje dag, böcker som är lämpliga för barnets ålder, leksaker för utomhuslekar, leksaker för inomhuslekar, någon regelbunden aktivitet utanför hemmet, att fira barnets bemärkelsedagar, att bjuda hem barnets kompisar för att leka eller äta, att delta i skolans utflykter, tillräckligt med utrymme att göra läxor och att tillbringa en veckas semester utanför hemmet varje år.
. = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).