Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13mk -- Indikatorer för hälsa och tillgång till hälsovård för barn i åldern 0-15 år, 2017-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-12
God eller mycket god hälsa, andel barn:
procent
God eller mycket god hälsa, antal barn:
antal
Medelmåttig eller dålig hälsa, andel barn:
procent
Medelmåttig eller dålig hälsa, antal barn:
antal
Minst lindriga funktionshinder, andel barn:
procent
Minst lindriga funktionshinder, antal barn:
antal
Behövde och fick tandläkarvård, andel barn:
procent
Behövde och fick tandläkarvård, antal barn:
antal
Behövde tandläkarvård, men blev minst en gång utan vård, andel barn:
procent
Behövde tandläkarvård, men blev minst en gång utan vård, antal barn:
antal
Behövde inte tandläkarvård, andel barn:
procent
Behövde inte tandläkarvård, antal barn:
antal
Behövde och fick läkarvård, andel barn:
procent
Behövde och fick läkarvård, antal barn:
antal
Behövde läkarvård, men blev minst en gång utan vård, andel barn:
procent
Behövde läkarvård, men blev minst en gång utan vård, antal barn:
antal
Behövde inte läkarvård, andel barn:
procent
Behövde inte läkarvård, antal barn:
antal
Barn totalt:
antal
2022-05-12
2022-05-06
Statistikcentralen, Statistik över levnadsförhållanden
094_13mk_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: God eller mycket god hälsa, andel barn , God eller mycket god hälsa, antal barn , Medelmåttig eller dålig hälsa, andel barn ,

Valda 1 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000