Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13wk -- Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön, 1966-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-28
Låginkomsttagarna (gräns 60% av medianen):
Antal
Andelen låginkomsttagare (gräns 60% av medianen):
Procent
Låginkomsttagarna (gräns 50% av medianen):
Antal
Andelen låginkomsttagare (gräns 50% av medianen):
Procent
2024-03-28
2023-01-26
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_13wk_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valda 1 Totalt 41

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 17 , 18 - 29 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: person (hushållsbefolkning).
Inkomstbegrepp: flera.
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).