Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13xp -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållens livsfas, 2018-2021

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt:
Antal
Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %:
Procent
Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension:
Antal
Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension, %:
Procent
Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i minst två dimensioner:
Antal
Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning i minst två dimensioner, %:
Procent
Personer i populationen:
Antal
2023-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
204_13xp_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personer i risk för fattigdom eller social utestängning totalt , Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, % , Personer i risk för fattigdom eller social utestängning i en dimension ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 30 fall.