Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14cm -- Att ha kreativa hobbyer och läsa böcker bland befolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-16
Andelen personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, %:
Procent
Antalet personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna:
Antal
Andelen personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, %:
Procent
Antalet personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna:
Antal
Andelen personer som läst 1-4 böcker under året, %:
Procent
Antalet personer som läst 1-4 böcker under året:
Antal
Andelen personer som läst 5-9 böcker under 12 månader, %:
Procent
Antalet personer som läst 5-9 böcker under 12 månader:
Antal
Andelen personer som läst minst 10 böcker under 12 månader, %:
Procent
Antalet personer som läst minst 10 böcker under 12 månader:
Antal
2023-11-16
2023-09-26
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
243_14cm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Andelen personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, % , Antalet personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna , Andelen personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, % ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Andelen personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna, %

Andelen personer som haft musik, dans, skådespel, fotografering, videofilmning, bildkonst, handarbete eller skrivande som hobby minst månatligen.

Antalet personer som utövat kreativa hobbyer minst månatligen under de senaste 12 månaderna

Antalet personer som haft musik, dans, skådespel, fotografering, videofilmning, bildkonst, handarbete eller skrivande som hobby minst månatligen.

Andelen personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna, %

Uppgiften omfattar både dem som läst minst en bok i sin helhet och dem som lyssnat på minst en ljudbok i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Antalet personer som läst minst en bok under de senaste 12 månaderna

Uppgiften omfattar både dem som läst minst en bok i sin helhet och dem som lyssnat på minst en ljudbok i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Andelen personer som läst 1-4 böcker under året, %

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på 1-4 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Antalet personer som läst 1-4 böcker under året

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på 1-4 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Andelen personer som läst 5-9 böcker under 12 månader, %

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på 5-9 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Antalet personer som läst 5-9 böcker under 12 månader

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på 5-9 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Andelen personer som läst minst 10 böcker under 12 månader, %

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på minst 10 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.

Antalet personer som läst minst 10 böcker under 12 månader

Uppgiften omfattar dem som läst eller lyssnat på minst 10 böcker i sin helhet. Lästa och lyssnade böcker omfattar inte studie- och skolböcker eller böcker som lästs på grund av arbete.