Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14cu -- Den 16 år fyllda befolkningens möjlighet att be vänner eller släktingar om hjälp efter ålder och kön, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-16
Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, andel, %:
Procent
Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, antal:
Antal
2023-11-16
2023-09-27
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
243_14cu_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, andel, %

Andelen personer som kan be vänner, släktingar eller grannar om hjälp t.ex. i olika vardagliga sysslor, samtalshjälp eller ekonomisk hjälp.

Möjlighet att be vänner, släktingar eller grannar om hjälp, antal

Antalet personer som kan be vänner, släktingar eller grannar om hjälp t.ex. i olika vardagliga sysslor, samtalshjälp eller ekonomisk hjälp.