Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14cx -- Hur ofta befolkningen som fyllt 16 år träffar och håller kontakt med släktingar, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-16
Träffar släktingar dagligen, %:
Procent
Träffar släktingar dagligen, antal:
Antal
Kontakt med släktingar dagligen, %:
Procent
Kontakt med släktingar dagligen, antal:
Antal
Träffar släktingar varje vecka, %:
Procent
Träffar släktingar varje vecka, antal:
Antal
Kontakt med släktingar varje vecka, %:
Procent
Kontakt med släktingar varje vecka, antal:
Antal
Träffar släktingar flera gånger i månaden, %:
Procent
Träffar släktingar flera gånger i månaden, antal:
Antal
Kontakt med släktingar flera gånger i månaden, %:
Procent
Kontakt med släktingar flera gånger i månaden, antal:
Antal
Träffar släktingar en gång i månaden, %:
Procent
Träffar släktingar en gång i månaden, antal:
Antal
Kontakt med släktingar en gång i månaden, %:
Procent
Kontakt med släktingar en gång i månaden, antal:
Antal
Träffar släktingar åtminstone en gång om året, %:
Procent
Träffar släktingar åtminstone en gång om året, antal:
Antal
Kontakt med släktingar åtminstone en gång om året, %:
Procent
Kontakt med släktingar åtminstone en gång om året, antal:
Antal
Träffar aldrig eller har inga släktingar, %:
Procent
Träffar aldrig eller har inga släktingar, antal:
Antal
Håller inte kontakt eller har inga släktingar, %:
Procent
Håller inte kontakt eller har inga släktingar, antal:
Antal
Uppgiften om att träffa släktingar saknas, %:
Procent
Uppgiften om att träffa släktingar saknas, antal:
Antal
Uppgiften om kontakt med släktingar saknas, %:
Procent
Uppgiften om kontakt med släktingar saknas, antal:
Antal
2023-11-16
2023-10-03
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
244_14cx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Träffar släktingar dagligen, % , Träffar släktingar dagligen, antal , Kontakt med släktingar dagligen, % ,

Valda 1 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000