Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14d1 -- Att träffa och hålla kontakt med släktingar och vänner åtminstone varje vecka bland befolkningen som fyllt 16 år efter socioekonomisk ställning, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-16
Träffar släktingar, %:
Procent
Träffar släktingar, antal:
Antal
Träffar vänner, %:
Procent
Träffar vänner, antal:
Antal
Kontakt med släktingar, %:
Procent
Kontakt med släktingar, antal:
Antal
Kontakt med vänner, %:
Procent
Kontakt med vänner, antal:
Antal
Träffar släktingar eller vänner, %:
Procent
Träffar släktingar eller vänner, antal:
Antal
Kontakt med släktingar eller vänner, %:
Procent
Kontakt med släktingar eller vänner, antal:
Antal
Håller kontakt med eller träffar släktingar eller vänner, %:
Procent
Håller kontakt med eller träffar släktingar eller vänner, antal:
Antal
2023-11-16
2023-09-27
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
247_14d1_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Träffar släktingar, % , Träffar släktingar, antal , Träffar vänner, % ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Företagare och jordbruksföretagare , 1.1 Jordbruksföretagare ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000