Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14d2 -- Frivilligarbete och deltagande i aktiv medborgarverksamhet under de senaste 12 månaderna bland befolkningen som fyllt 16 år efter ålder och kön, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-16
Andelen personer som utfört frivilligarbete, %:
Procent
Antalet personer som utfört frivilligarbete:
Antal
Andelen personer som utfört informellt frivilligarbete, %:
Procent
Antalet personer som utfört informellt frivilligarbete:
Antal
Andelen personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet, %:
Procent
Antalet personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet:
Antal
2023-11-16
2023-09-27
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
246_14d2_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Andelen personer som utfört frivilligarbete, %

Uppgiften beskriver andelen personer som utfört frivilligarbete via föreningar, organisationer eller klubbar under de senaste 12 månaderna.

Antalet personer som utfört frivilligarbete

Uppgiften beskriver antalet personer som utfört frivilligarbete via föreningar, organisationer eller klubbar under de senaste 12 månaderna.

Andelen personer som utfört informellt frivilligarbete, %

Uppgiften beskriver andelen personer som utfört frivilligarbete på något annat sätt än t.ex. via organisationer under de senaste 12 månaderna.

Antalet personer som utfört informellt frivilligarbete

Uppgiften beskriver antalet personer som utfört frivilligarbete på något annat sätt än t.ex. via organisationer under de senaste 12 månaderna.

Andelen personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet, %

Uppgiften beskriver andelen personer som under de senaste 12 månaderna har deltagit i aktiv medborgarverksamhet, såsom röstat, undertecknat medborgarinitiativ, deltagit i föreningars eller intresseorganisationers verksamhet eller motsvarande.

Antalet personer som deltagit i aktiv medborgarverksamhet

Uppgiften beskriver antalet personer som under de senaste 12 månaderna har deltagit i aktiv medborgarverksamhet, såsom röstat, undertecknat medborgarinitiativ, deltagit i föreningars eller intresseorganisationers verksamhet eller motsvarande.