Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13nd -- Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel år, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-17
Elever med intensifierat stöd:
Antal
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, %:
Procent
Elever med särskilt stöd:
Antal
Andel av antalet elever med särskilt stöd, %:
Procent
Elever med intensifierat eller särskilt stöd:
Antal
Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %:
Procent
Elever med intensifierat stöd, totalt:
Antal
Elever med särskilt stöd, totalt:
Antal
2024-08-17
2022-06-10
Statistikcentralen, stöd för lärande
001_13nd_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Elever med intensifierat stöd , Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % , Elever med särskilt stöd ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.