Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ss -- De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas parti, genomsnittsålder, median för disponibla inkomster, medeltal av antalet barn samt andel barnlösa i riksdagsvalet, 2011-2023

Välj variabler

Ja
2023-04-27
Genomsnittsålder (medeltal):
År
Median för disponibla inkomster (euro):
Euro
Antal barn i genomsnitt (antal):
Antal
Andel barnlösa (%):
Procent
2027-04-01
2023-03-22
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13ss_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade bosatta i Finland , Röstberättigade i åldern 18-64 år bosatta i Finland , Kandidater totalt ,

Valda 0 Totalt 15

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , VP01 Helsingfors valkrets , VP02 Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Röstberättigade, kandidater och invalda

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland (KD)
LIIKE = Rörelse.nu

Uppgifter

Antal barn i genomsnitt (antal)

Alla barn till en person, inte bara de som bor hemma