Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13su -- De röstberättigades, kandidaternas och de invaldas huvudsakliga verksamhet, utbildning, arbetsgivarsektor, de högsta och lägsta inkomstdecilen, språk och härkomst i riksdagsvalen, 2011-2023

Välj variabler

Ja
2023-04-27
Antal (st.):
Antal
Andel efter kön (%):
Procent
Andel (%):
Procent
2027-04-01
2023-03-22
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13su_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstberättigade bosatta i Finland , Röstberättigade i åldern 18-64 år bosatta i Finland , Kandidater totalt ,

Valda 0 Totalt 15

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Huvudsaklig verksamhet totalt , 1.1 Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
Inkomstdecilen
2011: Lägsta inkomsdecilen färre än 7855 eur
2011: Högsta inkomsdecilen mer än 35656 eur
2015: Lägsta inkomsdecilen färre än 9288 eur
2015: Högsta inkomsdecilen mer än 38160 eur
2019: Lägsta inkomsdecilen färre än 10446 eur
2019: Högsta inkomsdecilen mer än 40802 eur
2023: Lägsta inkomsdecilen färre än 10911 eur
2023: Högsta inkomsdecilen mer än 43445 eur
Andelen som hör till den högsta och den lägsta inkomstdecilen har beräknats utgående från de personer vars inkomstuppgifter är tillgängliga. De inkomstuppgifter som saknas har utelämnats, vilket kan påverka de uträknade procentandelarna. Uppgiften om huvudsaklig verksamhet och sektor baserar sig på den tidsmässigt närmaste tillgängliga uppgiften i sysselsättningsstatistiken. I fråga om det senaste valet är detta i allmänhet valåret - 2 år. I vissa fall kan en person höra till flera grupper, varvid klassen har definierats på basis av slutledningsreglerna för sysselsättningsstatistiken.

Röstberättigade, kandidater och invalda

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland (KD)
LIIKE = Rörelse.nu