Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13sw -- Partiernas väljarstöd och röster i riksdagsvalet enligt varje valårets kommunindelning, 1983-2023

Välj variabler

Ja
2023-04-14
Röster (antal):
Antal
Röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (antal):
Antal
Röster, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
Andel av rösterna (%):
Procent
Andel av rösterna, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (procentenheter):
Procentenhet
Andel av rösterna, förändring jämfört med det föregående riksdagsvalet (%):
Procent
2027-04-14
2023-04-04
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13sw_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1983 , 1987 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 11

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Partiernas röster, totalt , SAML , SAF ,

Valda 0 Totalt 42

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , VP01 Helsingfors valkrets , KU091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 491

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma

Parti

Partiförkortningar och partier i riksdagsvalen 1983-2023:

Parti

CENT
Centern i Finland CENT 1991-2023
Centerpartiet 1983-1987
SAF
Sannfinländarna SAF 1999-2023
Finlands Landsbygdsparti FLP 1983-1995
SAML
Samlingspartiet SAML 1983-2023
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1983-2023
GRÖNA
Gröna förbundet GRÖNA 1991-2023
Gröna inte som eget parti 1987
Separat valmansförening Gröna 1983, ingick i gruppen övriga
VÄNST
Vänsterförbundet VÄNST 1991-2023
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk DFFF 1983-1987
SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1983-2023
KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2003-2019
Finlands Kristliga förbundet FKF 1983-1999
FKP
Finlands Kommunistiska Parti FKP 1999-2023
LIBE
Liberalpartiet - Frihet att välja 2019-2023
Piratp.
Piratpartiet 2011-2023
EOP
Djurrättspartiet 2019-2023

Parti

KP
Medborgarpartiet 2019-2023
FP
Feministiska partiet 2019-2023
KaL
Medborgarförbundet 2023
Självständighetspartiet IP 2007-2019
Förändringskrafterna i Finland FKF 2003
Förbundet för det Fria Finland FFF 1995-1999
KL
Korjausliike 2023
Blå framtid (Sininen tulevaisuus) Sin 2019
SKE
Finska Folket Först 2019-2023
STL
Seitsemän tähden liike 2019-2023
LIIKE
Rörelse.nu. 2023
2019 inte ett registrerat parti, tillhörde gruppen Övriga
KRIP
Kristallpartiet 2023
VKK
Valta kuuluu kansalle r.p. 2023
AP
Öppna Partiet 2023
VL
Vapauden liitto 2023
SML
Sinimusta Liike 2023
KAP (2019)
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism KAP 1991-2019
Förändring2011 (2015)
Förändring2011 2011-2015
FAP (2015)
Finlands Arbetarparti FAP 2007-2015
KA (2015)
För de fattigas väl KA 2003-2015
SVR (2015)
Blåvita Fronten SVR 2015
Frihetspartiet - Finlands Framtid VP 2011
SSP (2011)
Seniorpartiet i Finland SSP 2007-2011
Pensionärer för Folket PFF 1995-2003
Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland OPF 1991
LIB (2007)
Liberalerna LIB 2003-2007
Liberala folkpartiet LFP 1987-1999
År 1983 tillsammans med Centern i Finland CENT
SIK (2007)
Fosterländska folkrörelsen i Finland SIK 2007
Finland reser sig - Folket förenas SNKY 2003
+ Mänsklighetspartiet IPU 1991
SKS (2007)
Finlands Folkets Blåvita SKS 2003-2007
+ Ungfinska Partiet UNGF 1995-1999
YVP (2007)
Partiet för gemensamt ansvar YVP 1995, 2003-2007
Pensionärernas och de grönas samarbetsparti PGP 1991
EBP (2003)
Det Eko-Brokiga Partiet EBP 1999-2003
Ekologiska Partiet EKOL 1995
Ekologiska Partiet de Gröna EKOL 1991
NLP (1999)
Naturlagspartiet NLP 1995-1999
REFO (1999)
Reformgruppen REFO 1999
FPP (1999)
Finlands Pensionärers Parti FPP 1987-1999
KHP (1991)
Konstitutionella högerpartiet KHP 1983-1991
Annat parti
Kvinnopartiet KVINNOP 1995
Kvinnopartiet KVP 1991
Demokratisk Alternativ DA 1987
Förbundet för Medborgarmakt FMM 1983
Övriga
Valmansföreningar
Övriga grupper

Valkrets och kommun under valåret

Kommungrupperingar och valkretsar
I riksdagsvalet 2023 har kommunerna placerats i valkretsar efter
gällande valkretsindelning. Beträffande tidigare val bör noteras att även
om summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte alltid
under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna har bytt valkrets.