Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13sy -- Röstberättigade och väljare samt de som röstat på förhand i riksdagsvalet, efter kön och kommun, 2019-2023

Välj variabler

Ja
2023-07-28
Antal (st.):
Antal
Valdeltagande (%):
Procent
2027-04-14
2023-04-14
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13sy_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Finska medborgare bosatta i Finland , S Urbana kommuner ,

Valda 0 Totalt 404

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Områden , Röstberättigade totalt , Röstberättigade män ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabellen har 28.7.2023 korrigerats med rätt informationsinnehåll. Efter korrigeringen 16.5.2023 hade informationsinnehållet i tabellen felaktigt varit från tabell 13sv.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Uppgifter

Valdeltagande (%)

Röstningsprocenten = andelen röstande i proportion till alla röstberättigade.

Valdeltagande (%)

I statistiken över statliga val används fyra olika röstningsprocenter:
1) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Finland
2) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta utomlands
3) den totala röstningsprocenten, som omfattar båda de ovannämnda grupperna
4) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Sverige (ur grupp 2).

Valdeltagande (%)

För Europaparlamentsval beräknas även röstningsprocenten för övriga EU-medborgare.

Valdeltagande (%)

I kommunalval är rösträtten inte bunden till finskt medborgarskap, utan baserar sig på personens hemkommun. (Se Röstberättigad.)

Valdeltagande (%)

För kommunalval anges utöver den totala röstningsprocenten även röstningsprocenten för utländska medborgare efter medborgarskap: EU-land, Island och Norge, Annat land.
(Se även Förhandsröstningsprocent.)