Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13t9 -- Satakunta valkrets, kandidaternas röstetal och jämförelsetal i riksdagsvalet efter kommun och röstningsområde samt uppgift om invalda, 2023

Välj variabler

Ja
2023-04-14
Röster (antal):
Antal
Andel av rösterna (%):
Procent
Förhandsröster (antal):
Antal
Jämförelsetal:
Antal
2027-04-14
2023-04-04
Statistikcentralen, riksdagsval
001_13t9_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: VP04 Satakunta valkrets , KU050 Eura , 050 001 Eura ,

Valda 0 Totalt 80

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alenius Sinikka / SDP / Satakunta valkrets , Jokinen-Anttila Leena / SDP / Satakunta valkrets , Kauramäki Kai / SDP / Satakunta valkrets ,

Valda 0 Totalt 124

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Kandidat

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland (KD)
LIIKE = Rörelse.nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
FP = Feministiska partiet
KaL = Medborgarförbundet
KL = Korjausliike
SKE = Finska Folket Först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristall Parti
VKK = Valta kuuluu kansalle
VL = Frihetsalliansen
SML = Sinimusta Liike

Uppgifter

Jämförelsetal

Riksdagsval, europaparlamentsval och kommunalval:
Den inbördes ordning i vilken kandidaterna för ett parti som inte hör till något valförbund och kandidaterna för varje gemensam lista ställs inom partiet eller på den gemensamma listan bestäms enligt deras personliga röstetal. I denna ordning tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den första kandidaten från varje parti eller på respektive gemensam lista som jämförelsetal erhåller partiets eller den gemensamma listans hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. Jämförelsetalen för de kandidater vars partier har haft ett gemensamt valförbund bildas på basis av det totala röstetalet för hela valförbundet. Jämförelsetal för en kandidat för en valmansförening som inte hör till någon gemensam lista är kandidatens röstetal.